Opiniowanie sądowe w Warszawie – Oferta

Opinie psychologiczne i psychiatryczne często są ważnym elementem spraw cywilnych bądź karnych – jest to specjalistyczne wsparcie dla organów sądowych. Pozwalają w niektórych przypadkach zmienić wyrok, a czasami nawet przeważyć wynik całej rozprawy. Podmiotem opiniującym jest najczęściej biegły sądowy, czyli lekarz psychiatra oraz psycholog kliniczny. Prawo dopuszcza korzystanie z usług zewnętrznych specjalistów celem wydania opinii, jednak pierwszeństwo w tym zakresie mają właśnie psychiatra oraz psycholog. Opiniowanie może dotyczyć poczytalności oraz stanu psychicznego oskarżonego albo wiarygodności świadków. Eksperci przygotowują również profile psychologiczne sprawców w przypadku, gdy są oni nieznani.
Biegły sądowy Warszawa
obrazek prezentujacy

Ile kosztuje opinia biegłego lekarza w Warszawie?

Cena opinii biegłego sądowego jest w jasny sposób określona prawnie. Zgodnie z ustawą z 2019 roku specjaliście przysługuje 1,28–1,81% kwoty 1789,42. Oznacza to, że dla biegłych z tytułem magistra może ona wynosić godzinowo od 22 do 32,39 zł. Ponadto warto zwrócić uwagę, że odsetek wspomnianej kwoty może być wyższy, jeśli biegły posiada tytuł doktora (2,55%), doktora habilitowanego (3,08%) lub profesora (3,93%). Stawka jest liczona za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Ponadto może się okazać, że kwota zwiększy się, jeżeli analizowany problem okaże się bardziej skomplikowany – wtedy wynagrodzenie biegłego wzrośnie do 50%.
Umów się na wizytę!
salusprodomo.pl

Opiniowanie w sprawach cywilnych

Opiniowanie w sprawach cywilnych często ma na celu określenie zdolności do działań prawnych w różnych stanach psychicznych. Przez opinię można ją ograniczyć, co prowadzić może np. do zmniejszenia bądź odebrania praw rodzicielskich. Biegły psychiatra oraz psycholog mogą opiniować na temat zdolności do kierowania własnym postępowaniem, orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, a także odnośnie oświadczenia woli.

Opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne

Opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne jest bardzo często wskazane w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Specjalista w tym przypadku jest proszony o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Ponadto może oceniać sytuację w sprawie rozwodowej, pod kątem posiadania dziecka, na przykład jakie są zażyłości między dzieckiem a opiekunem, czy dziecko było obiektem manipulacji, czy orzeczenie o rozwodzie nie zagrozi dobru dziecka.

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne ma miejsce najczęściej w sprawach karnych i dotyczy przede wszystkim oceny poczytalności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Ekspert może również oceniać pobudki sprawcy przestępstwa, wydać opinię odnośnie tego, czy popełnienie go nie miało miejsca w stanie silnego wzburzenia (można tak złagodzić wyrok), sprawdza także wiarygodność zeznań świadków i oskarżonego.

Opiniowanie sądowe w sprawach karnych Warszawa – opinie

Miałam ciężką rozprawę rozwodową i dzięki pomocy biegłego psychiatry udało mi się wskórać zakaz zbliżania się dla mojego byłego męża oraz ograniczyć jego prawa rodzicielskie. Zapewniono mi również odpowiednie wsparcie ze strony psychologa.

Karolina

Mój przyjaciel od długiego czasu miał problemy psychiczne i niestety rok temu doszło do tego, że zaatakował pewnego człowieka. Dzięki opinii biegłego psychiatry udało się uzyskać w sumie bardzo łagodny wyrok, eksperci wykazali się rzetelnością i wyrozumiałością.

Dominik

Moja żona często prześladowała mnie psychicznie, co na szczęście udało się dowieść biegłym psychiatrze i psychologowi, dzięki czemu sprawa rozwodowa obrała odrobinę inny tryb, na którym ostatecznie wyszedłem lepiej, była małżonka zresztą też.

Marek

Mój były chłopak miał problemy z piciem alkoholu i skończyło się to tak, że pobił się w barze z kimś innym. Dzięki opinii biegłych udało się przeanalizować jego podłoże psychopatologiczne, co spowodowało określenie niepoczytalności i łagodniejszy wyrok. Ciężka sytuacja, ale specjalistów polecam.

Natalia